Předsednictvo 2020 / 2021

Současné předsednictvo


Martina Hubáčková
Předsedkyně
E-mail: martina.hubackova@gfps.cz
Ema Tumová
Správce financí, Komunikace se členy
E-mail: ema.tumova@gfps.cz
Ulrike Janssen
Koordinátor stipendijních pobytů
E-mail: ulrike.janssen@gfps.cz
Ida Wiedermannová
1. Projektový koordinátor
E-mail: ida.wiedermannova@gfps.cz
Jiří Pecka
Public Relations
E-mail: jiri.pecka@gfps.cz

Pomocné síly


Julie Vosyková
Koordinátor Stadtgruppe, 2. projektový koordinátor
E-mail: julie.vosykova@gfps.cz
Julie Samoylová
Grafik
E-mail: na vyžádání

Poradní komise


Kateřina Šumníková
Supervizor
E-mail: katerina.sumnikova@gfps.cz

Kompentence:

Předseda - reprezentuje GFPS-CZ navenek a jedná samostatně jménem sdružení ve všech věcech, dohlíží na řádný chod a plnění legislativních norem sdružení.

Místopředseda - zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti s jeho právy a povinnostmi.

Správce financí - zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky GFPS-CZ, spravuje členské poplatky a společně s koordinátorem projektů sestavuje kalkulace a finanční zúčtování projektů.

Koordinátor stipendijních pobytů - zodpovídá za vypsání stipendií do SRN a realizaci výběrových řízení, připravuje stipendia pro německé studenty do ČR, podporuje německé stipendisty a praktikanty při jejich pobytu v ČR (zodpovídá za včasnou imatrikulaci na české VŠ či univerzitě, hledá pro stipendistu ubytování a osobu, která stipendistu seznamuje s místem pobytu a pomáhá mu při začátcích studia v České republice), komunikuje s partnery (především ČNFB, GFPS e.V., Tandem Plzeň) a informuje veřejnost o stipendijní nabídce GFPS.

Projektový koordinátor - je zodpovědný za průběh projektů organizovaných GFPS-CZ, spolupracuje s partnerskými sdruženími v Německu a v Polsku na projektech GFPS, sestavuje žádosti o finanční podporu projektů a závěrečné zprávy z projektů a společně se správcem financí sestavuje kalkulace a závěrečná finanční hodnocení projektů.

Head of Public Relation - zastupuje GFPS-CZ při jednání s národními i lokálními médii, stará se o propagaci sdružení a zajišťuje výrobu reklamních materiálů a jejich distribuci.

Fundraiser - reprezentuje GFPS-CZ při jednání se sponzory a vytváří strukturu sponzorů a udržuje s nimi kontakt.

Poradní orgán - supervizor - je funkce mimo předsednictvo, je jím jmenován někdo z členů bývalého předsednictva, aby se tím zaručila kontinuita v činnosti sdružení. Supervizor kontroluje práci předsednictva a sestavuje doporučení pro jeho činnost.

Předsednictva z minulých let

2018/2019: Dominika Říhová, Klára Vlachová, Kateřina Šumníková, Barbora Ziková, Martina Hubáčková

2017/2018: Petr Veselý, Josef Pavel, Dominika Říhová, Pavlína Bromová

2016/2017: Petr Veselý, Josef Pavel, Hana Pavlová, Dominika Říhová

2015/2016: Alexandr Božek, Michaela Kořánová, Josef Pavel, Lenka Jansová

2014/2015: Jan Zahrádka, Alexandr Božek, Franziska Stölzel, Michaela Kořánová, Jan Měšťan, Lukáš Barák, Simona Binková

2013/2014: Jan Zahrádka, Petra Krupičková, Iveta Pospíchalová, Kateřina Mecnerová, Lukáš Barak

2011/2012: Lucie Házyová, Martina Mišovičová, Sim Binková, Franziska Stölzel, Andrea Ivanenková, Lukáš Barák

2010/2011: Hana Crhová, Ivana Březinová, Martina Mišovičová, Zuzana Koutná, Slavomír Ogurčák, Lukáš Barák

2009/2010: Zuzana Koutná, Lucie Charousková, Jitka Taberyová

2008/2009: Anna Kárníková, Michaela Vráželová, Markéta Pacltová, Daniel Štastný, Pavel Janšta

2007/2008: Anna Kárníková, Katka Husová, Pavel Janšta, Katka Matasová, Kathrin Altmann, Jana Kadeřábková

2006/2007: Pavla Matějková, Mgr. Jan Jirousek, Bc. Jan Zajíc, Mgr. Martin Teplý, Kateřina Matasová, Kateřina Husová

2005/2006: Kateřina Zapletalová, Mgr. Martin Teplý, Bc. Martin Valenta, Jan Jirousek, Tomáš Okurka

2004/2005: Mgr. Martin Teplý, Soňa Černá, Vendula Soběslavská, Jan Jirousek, Marta Vodičková, Ondřej Soukup

2003/2004: Soňa Černá, Jan Jirousek, Ondřej Soukup, Míša Ducháčková

2002/2003: Jitka Šleisová, Soňa Černá, Mgr. Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D, Dagmar Dindová, Ondřej Soukup, Míša Ducháčková

2000/2001: Heda Jungmanová, Šárka Sršňová, Marcela Holečková, Veronika Škubnová, Michaela Ducháčková, Jitka Šleisová, Lenka Zichová, Holger Haughk

1999/2000: Heda Jungmanová, Jana Doležálková, Pavel Šlechta, Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D

listopad 1998/1999: Petra Světlíková, Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D, Heda Jungmanová, Jana Doležálková, Vít Kloz, Pavel Šlechta


Přihlaste se k odběru novinek a mějte aktuální informace o našich stipendiích a projektech:    
Facebook
Naši partneři

Sponzorované odkazy: Poho.cz - píše Ondřej Pohorský